کتاب های صوتی مجموعه آثار علی اشرف درویشیان

80,000 تومان

مجموعه آثار علی اشرف درویشیان شامل کتاب های صوتی سال های ابری ( 4 جلد) ،مجموعه داستان آبشوران، فایل ویدیوئی مصاحبه  و فایل صوتی زندگینامه علی اشرف درویشیان بوده و فایل های صوتی   توسط سلام صدا ویرایش شده و نویز های انها حتی الامکان حذف شده و  کیفیت آنها افزایش یافته است. 

مجموعه آثار علی اشرف درویشیان با بیش از 30  ساعت فایل صوتی  mp3 و با حجم  556 مگابایت بر روی یک dvd آماده ارسال به برای علاقمندان است.

کتاب های صوتی مجموعه آثار علی اشرف درویشیان

مجموعه کتاب های صوتی آثار علی اشرف درویشیان شامل این فایل ها است:

 • سال های ابری 4 جلد
 • آنها هنوز جوانند-از کتاب آبشوران
 • برفینه -از کتاب آبشوران
 • خانه ما-از کتاب آبشوران
 • دو ماهی در نقلدان
 • ظلم آباد-از کتاب آبشوران
 • قبر گبری-از کتاب آبشوران
 • کاه-از کتاب آبشوران
 • گازولک -از کتاب آبشوران
 • مجموعه داستان آبشوران
 • مصاحبه با علی اشرف درویشیان
 • نرگس-از کتاب آبشوران
 • هندوانه گرم-از کتاب آبشوران
 • آخرین مصاحبه درویشیان
 • زندگینامه علی اشرف درویشیان
 • فایل pdf سال های ابری – 4 جلد

کتاب های صوتی مجموعه آثار علی اشرف درویشیان شامل سال های ابری ( 4 جلد) ،مجموعه داستان آبشوران، فایل مصاحبه با علی اشرف درویشیان و فایل صوتی زندگینامه علی اشرف درویشیان


نمونه صدای کتاب صوتی سال های ابری جلد یک:


مجموعه آثار علی اشرف درویشیان با بیش از 30  ساعت فایل صوتی  mp3 و با حجم  556 مگابایت  بر روی یک dvd آماده ارسال به برای علاقمندان است.

فایل های صوتی این مجموعه  توسط سلام صدا ویرایش شده و نویز های انها حتی الامکان حذف شده و   کیفیت آنها افزایش یافته است.


دانلود کتاب صوتی آبشوران

توضیحات تکمیلی

کیفیت فایل های صوتی

نوع محصول

موضوع پکیج

تعداد DVD پکیج

فلش مموری

کارت حافظه