کتاب صوتی فاصله اثر سميه بابايی

تومان

کتاب صوتی فاصله اثر سميه بابايی  خوانشی است از رمانی ایرانی به همین نام اثر سميه بابايی

کتاب صوتی فاصله به مدت 11 ساعت و 40 دقیقه شامل 24 فایل MP3 را اینجا دانلود فرمایید

کتاب صوتی فاصله اثر سميه بابايی

کتاب صوتی فاصله خوانشی است از رمانی ایرانی به همین نام اثر سميه بابايی

قسمتی از کتاب صوتی فاصله :

ضعف شدیدی در تنم احساس می‌کردم. چشمانم بسته شده بود.

احساس می‌کردم تمام اعضای بدنم خشک شده است.

صدای امیر را که وحشت زده صدایم می‌کرد، انگار از دوردست‌ها می‌شنیدم.

فقط سردی دستش را که روی گردنم گذاشته بود حس می‌کردم و صدای مرتعشش را می‌شنیدم که زیر گوشم می‌گفت: ارزونی همونی که آرزوش رو داشتی، فقط زنده بمون!

کتاب صوتی فاصله به مدت 11 ساعت و 40 دقیقه شامل 24 فایل MP3 را اینجا دانلود فرمایید