کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو

15,000 تومان

درکتاب صوتی نارنجی به مدت یک ساعت ضمن آشنایی با مدیتیشن از دیدگاه اشو ، راهنمای عملی اجرای مجموعه مدیتیشن های اشو  توضیح داده شده است.این کتاب مناسب علاقمندان به اجرای عملی مدیتیشن و مراقبه است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو هدیه به علامندان اشوو و مراقبه

مدیتیشن از بی ذهنی است.

حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص.در حالت عادی آگاهی مملو از زباله است,درست مانند آینه ای که با غبار پوشیده شده باشد.

ذهن همواره پر است از هیاهوی افکار در حال گذر, آرزوها,خاطره ها,هیجان ها همگی در حال عبور هستند,واقعاً که یک هیاهوی دائمی در ذهن وجود دارد.

حتی در زمانی که شما در خواب هستید مغز در حال فعالیت است,به همین دلیل است که شما خواب می بینید.

ذهن هنوز در حال فکر کردن است.هنوز اسیر نگرانی ها و دل مشغولی هاست.

در حال آماده شدن برای فرداست.یک آمادگی پنهانی و مخفیانه برای فردا در حال رخ دادن است.

کتاب صوتی نارنجی معرفی مدیتیشن از دیدگاه اشو است

بخش هایی از کتاب صوتی نارنجی مدیتیشن های اشو :

هر روز صبح همین که بیدار شدی با همان چشمان بسته در رختخوابت ۳ دقیقه بخند ، در ابتدا تلاش می کنی اما بعد خنده خودش می آید ، اگر هر روز با خنده از خواب بیدار شوی ..

به زودی در می یابی که زندگی چقدر پوچ و خنده دار است ، هیچ چیز جدی نیست ، حتی نا امیدی ات خنده دار است ، حتی دردت خنده دار است ، حتی خودت خنده داری !

تمام مدیتشن ها روشهای ظریفی برای مست کردن توست ،برای اینکه تو را مست الوهیت کند .

اﮔر ﻣدام ﺣرﮐﺎت بدنی را انجام دهی و اﺻﻼً در ﺳﮑوت ننشینی، چیزی را از دست ﺧواھﯽ داد.

وقتی انرژی شروع به حرکت می کند، آدمی باید کاملا ساکن شود ، وگرنه حرکت زمخت باقی می ماند ، حرکت بدن خوب است اما زمخت است و اگر کل انرژی در حرکت زمخت بماند حرکت ظریف شروع نخواهد شد .

اﻣﺎ اول ﺣرﮐت ﻻزم اﺳت.

اﮔر اﻧرژی حرکت نکند ، می توانی مانند سنگ بنشینی و هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد .

اوﻟﯾن ﮐﺎر ﮐﻣﮏ به انرژی برای حرکت کردن است ، و دومین کار زمانی است که انرژی واقعا حرکت کرده است،در آن لحظه بدن را ﻣﺗوﻗف ﮐن.

وﻗﺗﯽ اﻧرژی ﺧﯾﻠﯽ زُق زق ﮐرد و آﻣﺎده ی رفتن به جایی شد ، آﻧﮕﺎه باید به درون لایه های ظریف برود زﯾرا زمخت دیگر در دسترس نیست .

ﭘس اول پویایش کن و ﺑﻌد ﺑﮕذار ﺑدن ﺳﺎﮐن ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﭘوﯾﺎﯾﯽ عمیق تر برود ، به ریشه به هسته وجودت .

تلفیق کن:

بیست دقیقه حرکت بعد ناگهان بیست دقیقه توقف .

ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ساعت را کوک کنی و وقتی زﻧﮓ زد ﻧﺎﮔﮭﺎن متوقف ﺷوی.

ﺑدن ﭘر از اﻧرژی اﺳت اﻣﺎ اکنون وقتی بدن منجمد شده ،انرژی شروع به یافتن راههای جدید می کند .

اﯾن روﺷﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن در درون اﺳت .

با دستانت برقص :

در ﺳﮑوت بنشین و اجازه بده انگشتانت خودشان حرکت بکنند، حرکت را از درون حس کن ، سعی نکن آنرا از بیرون ببینی چشمانت را بسته نگه دار ، بگذار انرژی بیشتر و بیشتر در دستانت جاری شود .

دستها عمیقا با مغز در ارتباطند ، دست راست با سمت چپ مغز ، دست چپ با سمت راست مغز .

اگر دستانت آزادی کامل برای ابراز کردن داشته باشند تنشهای زیادی که در مغز انباشته شده است آزاد خواهد شد ، این آﺳﺎن ترین راه ﺑرای رھﺎ ﮐردن ﺳرکوﺑﯽ ھﺎ و ناراحتی های مکانیسم مغز است.

دستانت به خوبی قادر به انجام این کار هستند .

ﮔﺎھﯽ می بینی که دست چپ بالاست ، ﮔﺎھﯽ دست راست .

هیچ الگویی را تحمیل نکن ، ھر آنچه که نیاز انرژی باشد ، همان فرم شکل خواهد گرفت .

وقتی سمت چپ مغز بخواهد انرژی آزاد کند ﯾﮏ ﻓرم ﺷﮑل میگیرد و وقتی سمت راست مغز بسیار انباشته از انرژی باشد آنگاه شکل دیگری خواهد بود ،

تو می توانی از طریق حالت دستها مراقبه گر بزرگی شوی . پس فقط بنشین و بازی کن ، به دستها اجازه بده و شگفت زده خواهی شد ؛ این ﺟﺎدوﯾﯽ اﺳت که فقط دستهایت انجامش خواهند داد .

کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو به مدت ۱ ساعت ۱۳ دقیقه شامل سه فایل صوتی است

اطلاعات بیشتر

نویسنده

مهناز حاج سید جوادی

تعداد صفحات

۳۱۰ صفحه

کیفیت فایل های صوتی

نوع فایل دانلودی

,

نوع محصول

حجم فایل های دانلودی

620mb

تعداد فایل دانلودی

دو فایل

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…